GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

 1. KONTRAKTENS GENSTAND
  løndstrupp sælger de varer, der tilbydes i webshoppen, til kunden i henhold til følgende leverings- og salgsbetingelser (AGB).
 2. INDGÅELSE AF KONTRAKTEN
  Kontrakten mellem kunden og løndstrupp er kunindgået ved en ordre fra kunden og løndstrupps accept af ordren. Bestillingen fra dig foretages via internettet i webshoppen. løndstrupp accepterer ordren ved at sende dig en ordrebekræftelse (via e-mail).
 3. PRODUKTTILBUD
  Alle oplysninger om de varer, du modtager i forbindelse med bestillingsprocessen, er uforpligtende. Vi forbeholder os især ret til at foretage ændringer i design og teknologi, som forbedrer et produkts funktionalitet, samt fejl i beskrivelser, illustrationer og priser. Der tilbydes ingen varer, som ikke opfylder lovkravene.
 4. PRODUKTFARVER
  Vi gør alt for at sikre, at farverne på produkterne på hjemmesiden er sande og nøjagtige. Det er dog muligt, at der kan være små forskelle mellem de farver, der er angivet på fotografiet, og de faktiske farver. Små farveafvigelser skyldes for det meste farveindstillingerne på skærmene og udgør ikke en defekt. Hvis du har spørgsmål om produkterne, bedes du kontakte os på
  info@londstrupp.ch.
 5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
  Alle priser er angivet i schweiziske francs (CHF). De gyldige betalingsmetoder er beskrevet på hjemmesiden.
 6. LEVERINGSBETINGELSER

6.1 Forsendelse til Schweiz og Liechtenstein:

Vi leverer via det schweiziske postvæsen til den leveringsadresse, som kunden har oplyst. Postforsendelsen tager normalt 2-3 arbejdsdage (mandag-fredag). Kunden modtager et track & trace-nummer sammen med forsendelsesbekræftelsen. Forsendelse til Schweiz og Liechtenstein koster CHF 9,00.

6.2 International forsendelse (uden for Schweiz og Liechtenstein):

Vi leverer via det schweiziske postvæsen til den leveringsadresse, som kunden har oplyst. Afhængigt af landet vil kunden modtage ordren inden for ca. 6-12 arbejdsdage (mandag-fredag) i Europa eller fra 10 arbejdsdage uden for Europa. De angivne transittider og leveringsdatoer er ikke bindende, og løndstrupp forbeholder sig ret til at sende leverancer for sent. Kunden modtager et track & trace-nummer sammen med forsendelsesbekræftelsen. Forsendelsesomkostningerne er CHF 19,00 inden for Europa eller CHF 26,00 uden for Europa og lægges til salgsprisen og betales af køberen. Der kan forekomme told, moms og importafgifter ved internationale forsendelser. Disse skal betales af modtageren ved modtagelsen af leveringen.

7 EJENDOMSFORBEHOLD
De leverede varer forbliver løndstrupps ejendom, indtil fuld betaling er sket. Hvis kunden er i restance med betalingen af købesummen, er løndstrupp berettiget til at hæve aftalen og kræve varen tilbage.

 1. RET TIL TILBAGELEVERING/ANNULLERING
  8.1 Generelle bestemmelser
  Kunden har ret til at returnere eller ombytte produktet inden for 7 dage efter modtagelsen af varen i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit, hvis ordren ikke er som ønsket. Denne ret gælder dog ikke for alle rabatsalg. Modtagelse anses for at være datoen for levering eller første leveringsforsøg. Forud for enhver returnering skal londstrupp informeres via e-mail (info@londstrupp.ch), og årsagen til returneringen skal angives. Udgifterne til returforsendelsen afholdes af køberen. Hvis kunden ønsker en ombytning, skal det ønskede nye produkt angives. Varerne skal returneres til afsenderens adresse i den originale emballage med følgesedlen. Alle returnerede varer vil blive inspiceret af os. De købte produkter må ikke vise tegn på brug, ellers tages de ikke retur.
  8.2 Ombytning og tilbagebetaling af købsprisen
  I tilfælde af returnering med ombytning vil kunden modtage en kreditnota på værdien af de ombyttede varer plus de påløbne forsendelsesomkostninger. I tilfælde af returnering uden ombytning refunderes kun købsprisen uden de oprindeligt påløbne forsendelsesomkostninger. Tilbagebetalingen af købsprisen vil blive foretaget via samme betalingsmetode som den oprindelige betaling, som vi modtog. Vigtigt: I tilfælde af internationale returneringer (uden for Schweiz og Liechtenstein) refunderes eventuelle told-, skatte- eller importafgifter samt de oprindelige forsendelsesomkostninger ikke.
  8.3 Garantier
  løndstrupp leverer produkter af god kvalitet. I tilfælde af mangler ved de leverede varer er løndstrupp berettiget til at reparere eller omlevere varerne. Hvis varerne ikke kan repareres eller leveres igen, kan kunden kræve ophævelse eller nedsættelse af købsprisen i overensstemmelse med bestemmelserne i den schweiziske lov om forpligtelser. Enhver tilbagebetaling skal altid ske med samme betalingsmiddel, som betalingen blev foretaget. Undtaget fra garantien er fejl, som løndstrupp ikke er ansvarlig for, f.eks. naturlig slitage, force majeure, forkert håndtering, indgreb fra kunden eller tredjepart, overdreven brug eller ekstreme miljøpåvirkninger samt tilsvarende andre årsager.
 2. ANSVAR
  Yderligere krav fra kunden er udelukket. løndstrupp er ikke ansvarlig for skader, der ikke er opstået på selve leveringsgenstanden; især ikke for tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab for kunden. For så vidt som ansvar er udelukket, gælder dette også for det personlige ansvar for ansatte, repræsentanter og stedfortrædere. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis årsagen til skaden er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed, hvis der er tale om personskade, eller hvis produktansvarsloven finder anvendelse. Garantiperioden er 12 måneder, regnet fra leveringen. Denne frist er en forældelsesfrist og gælder også for krav om erstatning for følgeskader forårsaget af en defekt, medmindre der er tale om erstatningskrav. I tilfælde af andre pligtforsømmelser er løndstrupp kun ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed. Denne begrænsning gælder også for løndstrupps juridiske repræsentanter, ansatte, arbejdere og stedfortrædere.
 3. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
  løndstrupp forbeholder sig alle rettigheder til alt indhold på hjemmesiden. Kopiering eller anden gengivelse af hjemmesiden eller dele heraf er kun tilladt med løndstrupps samtykke.
 4. JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOV
  Disse betingelser og de kontrakter, der indgås på grundlag af disse betingelser, er underlagt schweizisk lov med udelukkelse af CISG. Kompetenceområdet er Zürich.
 5. OPSIGELSESKLAUSUL
  Hvis enke